ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
New

- In-House Training :Business Strategic Planning in 2 1/2 days 2017-04-29 11:11:49

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : Optimized Marketing 4.0 กลยุทธ์พลิกฟื้นตลาดสร้างฐานลูกค้า 2017-02-15 10:42:45

- In House หลักสูตร : Digital Marketing 4.1 2017-05-26 15:30:34

- Public Seminar หลักสูตร : Strategic Selling Technic For Event,Store front,Booth Sales 2016-05-26 15:42:05

- Public Seminar หลักสูตร : Excellent Service for Sales Efficiency & Customer Experience กลยุทธ์บริการที่เป็นเลิศเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและงานบริการ 2016-05-27 09:59:58

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Strategy รุ่นที่ 2 2016-05-03 10:06:38

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Tactics รุ่นที่ 2 2016-05-03 10:08:00

- In House Training หลักสูตร : Digital CRM & Loyalty Marketing 4.0 2017-02-10 16:29:43

- In House Training หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 2016-03-31 17:42:41

- In House Training หลักสูตร : Customer Experiences Service 4.0 for Online Offline & Onlocation Channel 2016-04-01 11:47:11

- In House Training หลักสูตร : Strategic Selling Technic For Event,Store front,Booth Sales 2016-04-01 11:48:22

- In House Training หลักสูตร :KEY SUCCESS TO ACHIEVE YOUR GOAL 2016-04-01 11:48:44

- In House Training หลักสูตร :“ เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ + รักษาและต่อยอดลูกค้าปัจจุบัน” 2016-04-01 11:49:03

- In House Training หลักสูตร :ผู้จัดการยุคใหม่ ยุค Digital 2016-04-01 11:49:39

- Marketing 4.0 & IMC SIP & TIP 2016-01-11 11:43:34

- Public Seminar หลักสูตร : Customer Experiences Service 4.0 for Online Offline & Onlocation Channel 2016-02-11 10:22:49

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : Branding on Social Media 4.0 2016-01-05 16:32:31

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : Optimized Marketing กลยุทธ์พลิกฟื้นตลาดสร้างฐานลูกค้า 2015-11-13 17:27:32

- อบรมการตลาด : Coaching Marketing 4.0 Plan 2015-10-27 12:43:31

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Strategy 2015-09-11 16:42:38

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Tactics 2015-09-11 16:31:14

- Public Seminar หลักสูตร : Optimized Customer Experience for Excellence Service & Up Selling 2015-05-26 14:58:15

- หลักสูตร : สร้างพลังแห่ง ″ ศรัทธา ″ นำพาทีมขาย Salesfaith to Success 2015-04-20 15:51:07

- Public Seminar หลักสูตร : Built to Blast - IMC วางแผนสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง 2015 2015-02-17 17:34:21

- Public Seminar หลักสูตร : Marketing Transformer 4.0 วางแผนกลยุทธ์การตลาดใช้จริงสำหรับปี 2015 2015-02-17 17:34:44

- Coaching : Marketing 3.0 Perfect & Realty Service 3.0 2012-05-09 17:29:48

- Practical Training Program 2012-01-13 10:28:07


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2907-9588, 0-2907-9669, 0-2907-9131 โทรสาร : 0-2907-8941
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน