Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
หลักสูตร InHouse Training : PC ในฝัน : การขาย : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร InHouse Training : PC ในฝัน

PC  ในฝัน

 

Course Benefits   : 

·           เข้าใจบทบาท  หน้าที่  และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็น  PC  มืออาชีพ

·           ปรับความคิด  สร้างมุมมองใหม่    ต่อลูกค้า

·           เสริมทักษะการนำเสนอ  การโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในสิ่งที่ตรงความต้องการ  และการบริหารข้อร้องเรียน  และรับฟังคำแนะนำของลูกค้า

·           เรียนรู้เทคนิคการทำงานกับหัวหน้าเชิงรุก  สร้างประสิทธิผลสูง

Attendances :

·           พนักงาน  PC  ประจำห้างสรรพสินค้า  ชาย  &  หญิง  50  ท่าน

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)

·        การเป็น  PC  ในฝันของลูกค้า

-        ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ  PC

-        ค้นพบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็น  PC  มืออาชีพในฝัน

-        กิจกรรม  ถ้าคุณเป็นลูกค้า  คุณอยากพบ  PC  ที่เป็นอย่างไร?”

·        เทคนิคการขายแนวใหม่  เน้นความต้องการลูกค้า

-        ไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะ  ขาย  ให้ได้  แต่ตั้งว่าเราจะ  ช่วย  ลูกค้าให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ

-        ปรับทัศนคติให้ไม่ดูถูกลูกค้าที่แต่งกายไม่ดี

-        สร้างมุมมองว่า  ลูกค้าอาจไม่ซื้อวันนี้  แต่อาจซื้อวันหน้า

-        หลักการสร้าง  ความถูกชะตา  กับลูกค้าเมื่อแรกพบ

-        อย่าเริ่มเสนอสินค้า  แต่ควรเริ่มด้วย

*      ถามหาความต้องการของสินค้า

*      ถามลึกถึงความต้องการทางจิตใจ

-        เสนอสินค้า  2  สินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

-        อธิบาย  ประโยชน์  ของสินค้า  ก่อนอธิบาย  คุณสมบัติ  ของสินค้า

-        ถามหาข้อโต้แย้งที่ลูกค้ามีในใจ  เช่น  สินค้าราคาสูง

-        แก้ข้อโต้แย้งอย่างจริงใจ  ด้วยเทคนิค  3F

-        ช่วยลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

*      ยกตัวอย่างลูกค้าที่เคยได้รับความพอใจ  หลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว

*      ให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ  ซื้อ  แทนที่การให้เราเป็นผู้ดันการ  ขาย

-        ตอกย้ำว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อในสิ่งที่ตรงความต้องการ

-        Workshop  :  ฝึกปฏิบัติทำจริง  คอมเมนท์จริง  เพื่อให้เป็น  PC  ในฝันให้ได้จริง

·        ทักษะการบริหารข้อร้องเรียนและรับฟังคำแนะนำลูกค้า

-        เทคนิคการตอบรับข้อร้องเรียน  คำตำหนิจากลูกค้า

*      เปลี่ยนทัศนคติจากอุปสรรค  ให้เป็นโอกาส

*      ขั้นตอนในการตอบรับข้อร้องเรียน  และคำตำหนิของลูกค้า

-        เทคนิคในการรับคำแนะนำจากลูกค้า

-        การคัดความคิดใหม่    ที่จะช่วยพัฒนาการขายให้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

·        การทำงานกับหัวหน้าเชิงรุก  สร้างประสิทธิผลสูง

-        เทคนิค  4  ขั้นตอนในการกำจัดความกลัว  เพื่อสร้างความกล้าแสดงออก  กล้าเสนอความคิด  และกล้าถามหัวหน้า

-        ขั้นตอนในการเสนอไอเดียใหม่ต่อหัวหน้าเพื่อปรับปรุงพื้นที่ขายของตน

-        การแสดงออกถึงความเห็นต่าง  ที่อาจมีต่อสิ่งที่หัวหน้าสั่งอย่างสร้างสรรค์  เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมดื้อเงียบ  โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า  ทำไม่ได้  หรือ  คงไม่ดี

-        ให้คำแนะนำในหัวข้ออื่น    ที่ผู้ร่วมฝึกอบรมติดขัดจากการทำงานจริง

-          กิจกรรม  เพื่อให้นำสิ่งที่ฝึกอบรมไปใช้ในการทำงานจริงหลังการฝึกอบรม

รูปแบบ  :   

                        บรรยาย  /  กิจกรรม  /  Workshop

  ระยะเวลา  :   

                        1  วันเต็ม  (10.00  -  16.30  น.)

วิทยากร  :   

อาจารย์ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์

-                   ผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม  และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ปลุกและปลดปล่อยศักยภาพภายในบุคคล

-                   อดีตผู้บริหารระดับสูง  การตลาด  การขาย  ขององค์กรชั้นนำ  เช่น  UBC,  UTV,  Media  Plus,  Fuji  Flim,  Nestle,  Ogillvy  &  Mather  Advertising 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน