ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร InHouse Training : Effective Presentation for Sales (การนำเสนองานขาย อย่างมีประสิทธิภาพ)