Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Training> การขาย > เทคนิคการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
เทคนิคการนำเสนออย่างมือโปร

เทคนิคการนำเสนออย่างมือโปร

 

Course  Benefits  :

                    1.  เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอทั้งการนำเสนอภายในบริษัทและการนำเสนอลูกค้าเพื่อการขาย

 

                        2.  ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการที่วิทยากรสอนให้  มาฝึกการเตรียมและนำเสนองาน   โดยวิทยากรคอยให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างใกล้ชิด

 

 

Attendances  :  

                                เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  และฝ่ายตลาด ประมาณ  40  ท่าน

 

 

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)

              การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอสินค้า/งาน

                -  ศึกษาผู้ฟัง

                -  ระดับความเป็นทางการในการนำเสนอ

                -  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ฟัง

                -  การจัดเตรียมโครงสร้างในการนำเสนอ

                -  การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ

                -  การควบคุมอารมณ์  ความตื่นเต้น  กริยาท่าทาง  และน้ำเสียง

 

            -  Workshop  -  กลุ่ม/เดี่ยว  โดยมีตัวแทนนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนดให้  โดยวิทยากรจะทำ หน้าที่วิจารณ์และให้ข้อแนะนำ

            - เทคนิคการนำเสนองานขาย

                                -  VDO  “The  Presentation”

                                -  ขายผลประโยชน์  ไม่ใช่คุณสมบัติ

                                -  การเผชิญและบริหารข้อโต้แย้ง

                                -  การปิดการขาย

 

            Workshop 

                               -  ฝึกการนำเสนอการขายตามหัวข้อที่กำหนด  โดยวิทยากรจะเป็นผู้วิจารณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอที่ถูกต้อง  โดยควรให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายขายเข้าร่วมแสดงบทเป็นลูกค้า  เพื่อซักถาม  ข้อโต้แย้งตลอดจนการปิดการขาย

 

            สรุปการสัมมนา  ถาม  -  ตอบ

 

รูปแบบ  :   

                                บรรยาย  /  VDO  /  Workshop

 

วิทยากร  :   

อ.อมร  ถาวรมาศ

-  ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย 

-  การตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายภาคอุตสาหกรรมและโครงการ

-  อดีตผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท  IT  ชั้นนำหลายองค์กร

-  ผู้เขียน  Column  คลินิกหมอนักขาย  ในนิตยสารนักขายและ  อวสานเซลส์แมน    อดีต  Pocket  book  ขายดีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

 

 

ระยะเวลา  :   

                                หลักสูตร  1 วันเต็ม  (เวลา  09.00  -  16.00  น.)


 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน