ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
(Effective  Business  Negotiation  Skill)

 

Course Benefits   :   
1. เพิ่มความรู้และทักษะด้านการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม  ซึ่งวิทยากรจะคอยให้คำแนะนำในประเด็นต่าง  ๆ  อย่างชัดเจน  เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจริงได้ตามเป้าประสงค์

ผู้เข้าอบรม  :  
- ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด  และฝ่ายดูแลลูกค้า  30  ท่าน/Course

Course  Outline
1. ความหมายและความสำคัญของการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
- ความหมายของการเจรจาต่อรอง
- องค์ประกอบสำคัญในการเจรจาต่อรอง
- การจัดและเข้าใจประเด็นในการเจรจาต่อรอง
- Workshop
2. การเตรียมการเจรจาต่อรองอย่างได้ผล
- การเตรียมข้อมูลและการแปลความหมาย
- Workshop
3. กระบวนการและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
- วิธีการเจรจาฯ  (การใช้ถ้อยคำ/รูปประโยค)
- ความเข้าใจในกฎการแลกเปลี่ยน
- กลยุทธ์  WIN  /  WIN
- กลยุทธ์  FLEXIBILITY
- Workshop
4. การทำ  Workshop
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองจากโจทย์ที่กำหนด

รูปแบบ  :   
-  บรรยาย  + Workshop  ในกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

ระยะเวลา  :
-  1  วันเต็ม  (เวลา  09.00  -  16.00  น)

วิทยากร  :    
-  อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่าง  ๆ 
             มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน


Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน