ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ปรับบุคลิกภาพและทักษะของนักขายให้ประสบความสำเร็จ

 “ปรับบุคลิกภาพและทักษะของนักขายให้ประสบความสำเร็จ”

 

Course Benefits   :    1.  พัฒนาบุคลิกภาพ  (ทั้งภายใน-ภายนอก)  ของพนักงานขายให้ดูเป็นมืออาชีพและ

                             เป็นที่ ประทับใจแก่ลูกค้า
                                  2.  เสริม  เพิ่มทักษะในการสื่อสาร  การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างได้ผล

           ผู้เข้าอบรม   :  พนักงานปฏิบัติการฝ่ายขาย ประมาณ  40 - 50  ท่าน

Course  Outlines  :
                             -  “ภาพลักษณ์”  ขององค์กร  และหรือ  “ตราสินค้า”  ผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ
                             -  บุคลิกและภาพลักษณ์ของทีมขาย  จุดสัมผัสสำคัญต่อภาพลักษณ์องค์กร
                             - บุคลิกภาพ  (ภายใน-ภายนอก)   ของทีมขายมืออาชีพ
                             - จิตวิทยาการพัฒนาบุคลิกภาพแบบ  TA  (ภายใน)
                             - การแต่งตัว  ท่าทาง  การพูดจา  การเตรียมพร้อม  (ภายนอก)
                             - รวมยอด  “พลังแห่งบุคลิกภาพ  10  ประการ”
                             -  การติดต่อสื่อสารเพื่อการขาย / การบริการ
                             - คิดแบบ  Win/win  การสื่อสารในรูปแบบเพื่อ  Win/Win
                             - คิดแบบสร้างสรรค์   ตีความอย่างสร้างสรรค์และเกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในที่สุด
                             - การวิเคราะห์พลังอีโก้  (Ego  State)  ของตนเองและผู้อื่นเพื่อความยืดหยุ่น และปรับตัวในการ
                                 ติดต่อสื่อสาร
                              - เทคนิคการพูดและฟังอย่างมีประสิทธิผลเพื่อความสำเร็จในการขาย
                              -  เทคนิคการรับมือกับลูกค้าในช่วงนาทีระทึกใจ
                              -  สร้างและพัฒนา  “ความเชื่อมั่น  วางใจ”  ระหว่างเรากับลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธภาพระยะยาว
                              -  การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จเป็นนักขายมือทอง

 


    รูปแบบ       -  บรรยาย /แบบทดสอบ/กิจกรรม               

    ระยะเวลา    - 1  วันเต็ม (09.00 – 16.00 น.)

    วิทยากร      -  อาจารย์วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์   
                       ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาด้านบุคลิกภาพ และทักษะการขาย
                                                               


Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน