ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
IMC – การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 “ IMC – การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 


Course Benefits   : 1.  เสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ IMC ให้ผู้เข้าอบรม                                           
                               2.  พัฒนาทักษะ ความคิด  และการวางแผนการใช้ IMC เพื่อสร้าง
                                    ภาพลักษณ์ สร้างยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
                               3.  ฝึกคิด ปฏิบัติ แผนงาน IMC ที่สามารถนำไปใช้ และต่อยอดได้
 ผู้เข้าอบรม   :    ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายขาย / การตลาด 50 ท่าน
Course  Outline :  
                             -  IMC เก่าไป ใหม่มา
                             -  IMC ยุคเก่า กับ IMC ยุคปัจจุบัน
                             -  ทำไมต้องทำ IMC แทนการใช้โฆษณาสร้างภาพ  
                             -  สร้างภาพ สร้างยอด สร้างความผูกพันธ์
                             -  3 สร้าง กฎเหล็กของ IMC                                    
                             -  กลยุทธ์การสร้างภาพ และสร้างแบรนด์ ยึดหลัก พอเพียง  -  เข้าถึง  -  ปลุกกระแส  -  ตอกย้ำ
                             -  กลยุทธ์การสร้างยอด ด้วยเครื่องมือ IMC หลากหลายชนิด ยึดหลักประชานิยม ผูกหมาก
                                    หลายชั้น
                             -  กลยุทธ์สร้างสัมพันธ์ กับ คู่ค้า และผู้บริโภค  พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน สร้างขาใหญ่
                                     กำไรโต
                             -  ตัวอย่างกลยุทธ์ สร้างภาพ         - Workshop
                             -  ตัวอย่างกลยุทธ์ สร้างยอด         - Workshop
                             -  ตัวอย่างกลยุทธ์ สร้างสัมพันธ์   - Workshop
                             -  การพัฒนา IMC Campaign แบบองค์รวม เชื่อมโยงกิจกรรม และเครื่องมือสื่อสารการตลาด
                             -  การตั้งเป้าหมาย และการวัดผลกิจกรรม  IMC
                                          หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมจริงสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้

 


รูปแบบ          :    บรรยาย  /  Workshop
ระยะเวลา      :    1 วันเต็ม  (09.00 – 16.00 น.)
วิทยากร         :    อ.ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล  (CEO  &  Chairman Of  Marketing Guru Association)


Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน