Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Training> การพัฒนาองค์การ และบริหารงานบุคคล > ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล – ได้เงิน รักษาลูกค้า : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล – ได้เงิน รักษาลูกค้า

      “ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้ผล – ได้เงิน รักษาลูกค้า”


Course  Benefits  :
  เรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคการทวงหนี้ให้ได้ผล จากผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย และเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์จริง ทั้งภาคปฏิบัติ และการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม พัฒนาฝ่ายขาย และฝ่ายเร่งรัดหนี้สินองค์กรต่าง ๆ มากมาย (ตัวจริง)
Attendances  :   
- พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประมาณ  40  ท่าน 

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)
              -  การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้
              - รูปแบบ และทักษะการติดตามหนี้ (ทางจดหมาย โทรศัพท์ ลงพื้นที่)
              -  ทักษะ และเทคนิคการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จดหมาย
              -  ทักษะการติดตามหนี้ถึงภูมิลำเนาลูกหนี้
              -  ทักษะการติดตามหนี้รายย่อย VS รายใหญ่
              -  ปัญหาการทวงหนี้ และข้อควรระวังเบื้องต้น
              -  หนี้ดี, หนี้เสีย, หนี้เบี้ยว
              -  การเก็บค่างวด
              -  ถ้าเป็นลูกหนี้หัวหมอ / ไม่มีปัญญาจ่าย / ไม่คุยไม่รับสาย จะทำอย่างไร
              -  ทักษะการพูด และควบคุมอารมณ์ในระหว่างการทวงหนี้
              -  เทคนิคการเจรจาเพื่อประนอมหนี้
              -  การสร้างแรงจูงใจลูกหนี้ให้อยากชำระหนี้
              -  คิดหาทางออกให้ลูกหนี้ อย่างปล่อยให้ลูกหนี้ต้องโดดเดี่ยว
              -  วิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริงของลูกหนี้   

              -   กำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้  

              - ประนอมหนี้  

              - ข่มขู่ไว้ตอนสุดท้าย

              -  การแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่าง ๆ
              -  ส่ง case  ของบริษัทเบื้องต้นก่อนการอบรม เพื่อให้วิทยากรแนะนำ และหาวิธีการ
                 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทวงหนี้จากสถานการณ์จริง

รูปแบบ  :  
  บรรยาย  /  สรุปแนะนำแนวทางแก้ไขจาก Case ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร

วิทยากร  :  
อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์
                        -  กรรรมการผู้จัดการ บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ ออฟฟิต จำกัด
                        -  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรด้านกฏหมาย และการติดตามหนี้ (ทางโทรศัพท์ และ
                           ภาคสนาม)  องค์กรขนาดใหญ่มากมาย  
                        -  ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย และวิทยากรรายการ
                           “ทนายคลายทุกข์”
 Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน