Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Training> การพัฒนาองค์การ และบริหารงานบุคคล > ประสานงาน ทำงานเป็นทีมอย่างไร ให้ได้ใจได้งาน องค์กรเป็น 1 : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ประสานงาน ทำงานเป็นทีมอย่างไร ให้ได้ใจได้งาน องค์กรเป็น 1

     “ประสานงาน ทำงานเป็นทีมอย่างไร  ให้ได้ใจได้งาน  องค์กรเป็น 1”

 

Course  Benefits :    1. สร้างทัศนคติ  และจิตสำนึกเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
                                 2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร  ประสานงานด้วยใจ อย่างสร้างสรรค์
                                 3. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม  เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

          ผู้เข้าอบรม  :   พนักงานทุกระดับ ประมาณ 50 ท่าน
 
Course  Outlines  (โดยสังเขป)
            -  สิ่งแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่
            -  มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team work)
            -  การสื่อสาร  และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน (Communication)
            -  กระบวนการสื่อสาร
            -  การสื่อสารด้วยวาจา  กับลายลักษณ์อักษร
            -  ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร
            -  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  การฟังและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
            -  การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างหัวหน้า – ลูกน้อง – เพื่อนร่วมงาน (Co – ordination)
            -   ประสานงานอย่างไรไม่ประสานงา
            -   การพูดจาให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
            -   “การปรับตัวเอง” เพื่อให้ผู้ร่วมงานพอใจ
            -    มองเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างาน – ลูกน้องด้วยการ “เข้าใจผู้อื่น”
            -  สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of  ownership) และ
               สร้างวัฒนธรรม  สร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จ 
                        
หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมจริงสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้


 วิทยากร  :    อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ
                                       ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคของบริษัทชั้นนำ
                                       ของโลกแห่งหนึ่ง
รูปแบบ  :  
  บรรยาย  +  WORKSHOP
ระยะเวลา  :  
  1  วันเต็ม (09.00 – 16.00 น.)


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน