Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Marketing Trend > บทความ > การตลาด> Experiential Marketing > Massive บทที่ 10 Passive Experiential Marketing : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การตลาดไม่โตก็ตาย (Massive Marketing Strategic) บทที่ 10 : Passive Experientail Marketing (จำนวนเข้าชม 3345 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

บทที่ 10 : Passive Experientail Marketing   


  การตลาดที่มุ่งเน้นสู่ตลาดวงกว้าง ซึ่งจะต้องมีแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ บางที่เรียกว่าตลาดเอื้ออาทร ซึ่งหลายคนคิดว่าขาดทุน หรือ เป็นตลาดที่ไม่มีศักยภาพ แต่ ในตัวอย่างท้ายเล่นนี้จะแสดงให้ท่านเห็นว่า ตลาดนี้มีศักยภาพสูง และมีหลายบริษัทที่ทำกำไรได้จากตลาดใหญ่นี้ ถ้าจะว่าไป ตลาดโลกทั้งใบมีประชากรอยู่ 6,000 ล้านคน ซึ่งพบว่า เป็นตลาดคนจนหรือวงกว้างถึง 4,000 ล้านคน เป็นคนจนในเมือง 2,000 ล้านคน และคนจนชนบทอีก 2,000 ล้านคน สรุปคือ 2/3 เป็นประชากรตลาดคนจน ที่รักตลาดรุ่นน้องโบ (ราณ) ไม่ได้ให้ความใส่ใจนัก เพราะถือว่าไม่มีศักยภาพ แต่นักวิชาการรุ่นใหม่จะเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยการอาศัยปริมาณการขายมาก กำไรต่อหน่วยต่ำ แต่กำไรผลรวมมหาศาลนี้คือจุดหักเห Reflection point ทางการตลาดที่สำคัญซึ่งแนวทางในการทำตลาดดังนี้

1. Affordability ทำอย่างไรให้ตลาดวงกว้างสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราได้ ด้วยการปรับลดราคา ให้ขายหน่วยขนาดที่เล็กลง เช่นขนาดทดลอง หรือ มีนวัตกรรมโปรแกรมการซื้อใหม่ๆ ให้ลูกค้าหรือลดทอนตัดฟังก์ชันดีไซน์ที่มีมากเกินจำเป็นให้ลดลงทำให้ตนทุกถูกลง

a . Single-Serve Pack ขนาดคนใช้เดียว, ขนาดซอง Sechet , ขนาดทดลอง Trail Pack เมื่อก่อนผมเป็นงงมากเวลาดูตัวเลขการขายแชมพูในอีสานพบว่า ชนิดซองขายได้มากสุด ผมเองประหลาดใจ ได้ส่งคนไปสอบถามวิจัยพบว่า คนอีสานของใช้แบบซอง เพราะไม่เปลือง 1 ซองใช้ได้ 2 ครั้งต่อคนแน่นอน ถ้าเป็นขนาดครอบครัวพบว่า เด็กทำหกตกหล่นบ้าง เทพรวดพราดบ้าง ใช้ได้ไม่คุ้มค่า และขนาดซองเองก็เหมาะสมกับกำลังซื้อ ที่มักรับเป็นรายวัน จ่ายเงินไปซื้อไม่มากนัก เงินไม่จมว่าอย่างนั้นเถอะ เห็นไหมครับว่าผู้บริโภคถูกเสมอ นี่เองที่ทำให้สาเหตุตัวเลขแบบซองพุ่งกระฉูด ดังนั้นหากเราต้องการเจาะตลาดวงกว้าง อย่าลืมทำขนาดเล็กจิ๋ว ขนาดทดลอง ขนาดพกพา ซึ่งจะทำให้ตลาดกว้างสามารถมีกำลังซื้อถึงได้ พบว่าในอินเดีย แชมพูแบบซองมียอดขายถึง 60 %

b.Innovation Purchase Scheme คือ การสร้างนวัตกรรมในการซื้อให้กับลูกค้า เช่น ใช้ก่อนผ่อนที่หลัง รับบัตรเครดิต รับบัตร Aeon, First Shoice หรือจัดโปรแกรมการผ่อน

i.Pool Cradit คือการรวมยอดเงินฝากจากหลายๆ คนแล้วให้กู้ ตัวอย่างเช่น Cemex เข้ากิจกรรมสรสมเงิน เพื่อบ้าน 70 สัปดาห์ หรือ ธนาคารเพื่อคนจนอินเดีย ICICI โดยมีหนี้เสียน้อยกว่า 1.5 %

ii.Payment Scheme วางโปรแกรมการชำระเงิน เช่น การผ่อนเงินคงที่ กี่ปี ดอกเบี้ยต่ำ ที่เหลือลอยตัว หรือ ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย ในระยะเวลาเท่าไร เช่น 48 เดือน เข้าทำนอง ผ่อนถูกกว่าเช่า

c.Simplicity ทำให้ง่ายหรือลดทอน ตัดสิ่งที่เกินจำเป็นออกทำให้ต้นทุนลดลง เช่น มือถือใช้โทรอย่างเดียว แฟชั่นที่ลดดีไซด์เป็น Trendy Basic Fashion เรียบง่าย แต่มีกิ๊กเล็กๆ ให้เท่ห์หรือสวย

2. Availability การที่ผลิตภัณฑ์จะกระจายถึงกลุ่มลูกค้าห่างไกล และช่องทางเครือข่ายกระจายสินค้า ให้เข้าถึงลูกค้าปลายทาง ในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการส่งสินค้าเข้าถึงกิ่งอำเภอ หรือหมู่บ้านห่างไกล ในเรื่องความถี่ในการเข้าถึงความบ่อยในการส่งสินค้า จึงมักพบว่าสินค้าขาดตลาด ปัญหาในเรื่องนี้คือ การครอบคลุมพื้นที่ขาย Coverage และสินค้าไม่ขาด Stock Availability เมื่ออยู่ในพื้นที่ห่างไกลเรามักใช้วิธีเก็บเงินสด หรือที่เรียกว่า Case Sale หรือ Van Sale ซึ่งร้านค้าย่อยเล็กๆ เหล่านี้มักไม่มีเงินหน้าตักมากนักจึงซ้อทีละน้อยๆ แต่บ่อยๆ เช่นกัน ถ้าพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะเป็นแบบนี้ และหากสินค้าขาดตลาด ลูกค้าก็จะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นๆ ที่มีขายแทนยี่ห้อเดิม การเติมสินค้าเข้า Stock จะต้องรวดเร็วและบ่อยวิธีการนอกจากหน่วยขายเงินสดแล้ว ต้องหาวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น ให้ร้านค้าย่อยสั่งได้ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือให้ร้านค้าใกล้เป็นคนสั่งแทน

3. Accessibility การทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือใช้ได้แทนการเป็นเจ้าของ เช่น มือถือ หรือคอมพิวเตอร์แทนลูกค้าจะซื้อมีเอง เช่นเป็นระบบเช่า หรือระบบใช้ร่วมกันแทน และการที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เช่น สั่งซื้อเอง เช็คสต๊อกสินค้าที่ตนเองสั่งว่ามีหรือไม่ การติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าเอง ติดตามการส่งสินค้าของตนเอง

Jaipur Foot

Juipur Foot ขาเทียม 1,200 บาท ถูกและดีสำหรับคนจน (ปกติราคา 300,000 บาท)

Difinition คนขายพิกาลมี 10-25 ล้านคน ทั่วโลกและมีเพิ่มทุกปี 250,000 คน ส่วนใหญ่ยากจนและไม่มีเงินดิ้นรนใน 19 ประเทศยากจนจากอัฟกานิสถานถึงเวียดนาม

Design ความต้องการทางสรีระของคนจน ทำงานหนักและนานถึง 12 ชม. อิริยาบถโหดๆ ต่างๆ

นั่งยอง
 ขาเทียมต้องให้ขึ้นจากด้านหลังได้
 
ขัดสมาธิ
 ขาเทียมต้องหมุนตามขวางได้
 
เดินบนพื้นขรุขระ
 ขาเทียมต้องพริกหมุนเข้า – ออกได้
 
เดินเท้าเปล่า (8-10 กม./วัน)
 ต้องดูเหมือนขาจริง (ลักษณะปรากฎ)
 

เวลาในการออกแบบทำแลตกแต่งใส่ขาเทียมต้องให้เสร็จภายใน 1 วัน เพราะคนจนขายรายได้นานไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน

Creation

16,000 Case/ ปี การปฎิบัติการทำภายใน 1 วันญาติของผู้พิกาลจะมาด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

•  Pre บริการ/ขนส่ง/ที่พักให้ญาติและผู้ป่วย
•  During แจกบัตรคิว, ขึ้นแบบพิมพ์ขาเทียม, ทำขาเทียม ใส่ขาเทียม, ทดสอบ แก้ไข, อาหารกลางวัน
•  Post บริการส่งกลับให้คนพิกาลกลับไปทำงานปกติ (นาน 3 ปี)

Aravind Eye Care System จาก รพ.ตา 11 เตียงสู่ 1,500 เตียง

Difinition 45 ล้านคนทั่วโลก ในอินเดีย 9 ล้านคนที่มีปัญหาตาจนมองไม่เห็น ภายหลังมีคนจนมากมายที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ขยายตลาดจากอินเดียสู่แอฟริกาใต้, เขมร, เวียดนาม

Design ครบเครื่องเรื่องตาจุดคัดกรองผู้ป่วย, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, ศูนย์วิจัย, ธนาคารดวงตา
  
   
 พนักงาน 762 คน 60 % ทำงานสาธารณสุขอนามัย/โรงพยาบาล
20 % งานสอน/วิชาการ
20 % ทำงานวิจัยตา
 Aravind Eye Care >>>>South Africa , Cambodia Vietnam

Creation

•  Pre 1,500 Eye Camps – Vision Test ทดสอบการ

มองเห็นคัดเลือกผู้ป่วย >>> ผู้ป่วย 1.4 million ผ่าตัดต้อตา

•  On Premise OP – ขั้นเตรียมการ – Technicians – Yong Women (17-19 ปี) (อบรมโดยสถาบัน Aravind Nurse / Medical Officer ) (คนไข้ + ญาติ)

 5 โรงพยาบาล 200,000 ราย / ปี

 •  Ward ผ่าตัดต้อนัยน์ตา Cataract Surgeries – แพทย์ (ผ่าตัด 50 ราย / วัน 2,600 บาท/ปี) ราคา 2,000 – 12,000 บาท (60 % ผ่าตัดฟรี)
 ปกติ 100,000 บาท (ต้นทุน 1,000 บาท)

 •  Post
Post Operation การดำเนินการหลังผ่าตัด
Care Counseling การแนะนำการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด
Follow – up Center ตรวจดู ป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด 
   
 


ติดตามอ่าน บทที่ 11 Practical Experiential Marketing (Update วันที่ 29/05/49)


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
M9.gif

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน