Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Marketing Trend > บทความ > การตลาด> Marketing Strategy>สรุป ประเด็นสำคัญ “คว้าโอกาสธุรกิจ” โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
สรุป ประเด็นสำคัญ “คว้าโอกาสธุรกิจ” โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (จำนวนเข้าชม 3883 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

สรุป ประเด็นสำคัญ “คว้าโอกาสธุรกิจ” โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ updated on 17/9/2545
 บรรยาย โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2545 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์

เพื่อท่านที่พลาดเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ คว้าโอกาสธุรกิจ ” ของชมรมผู้เชี่ยวชาญการตลาด (MGA) รวมทั้งผู้ที่อยากทราบสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้ง ทาง MGA ได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาขมวดสำหรับท่านอีกครั้ง

การสัมมนาครั้งนี้ทาง MGA ถือว่าเทียบชั้นปรมาจารย์การตลาดและการบริหาร เนื่องจากท่านวิทยากรคือ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติได้นำประโยชน์ที่ “ตกผลึก” ผนวกกับหลักการสมัยใหม่ จึงออกมาเป็นภาพที่กว้างมากคือรวมทั้งในแง่การบริหารการตลาด, การบริหารองค์กร, การบริหารและคัดเลือกอบรมบุคลากร, หลักการเขียนและวิเคราะห์โครงการรวมทั้งหลักการเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ดี โดยในช่วงท้ายอาจารย์ได้เปิดเป็น “Discussing Forum” ให้ผู้เข้าฟังยกตัวอย่างธุรกิจต้นแบบขึ้นมาแล้วระดมความคิดโดยอาจารย์เป็น ผู้ควบคุม ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่างการออกแบบคอนเซ็ปท์สินค้า / บริการ, การทำ Market Test การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย, การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, การประมาณรายได้ / ค่าใช้จ่าย ฯลฯ

ประเด็น / หัวข้อหลักการบรรยายตามลำดับ
1. การคว้าโอกาสธุรกิจ ไม่ว่าท่านมุ่งจะเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเพิ่มศักยภาพกับท่านที่ต้องการเป็นนักบริหารมืออาชีพ
สำหรับการเป็นลูกจ้าง สิ่งที่ท่านต้องพิจารณา คือ
- แยกแยะว่าจะนำเพื่อเห็นหรือยืดเป็นอาชีพ
- สามารถทุ่มเทเวลาให้มากน้อยแค่ไหน
- บรรยากาศการทำงานที่ปรารถนา
- ระดมความรู้ประสบการณ์ที่ท่านมี
- ด้านผลตอบแทน
สำหรับการเป็นนายจ้างสิ่งที่ต้องการพิจารณา คือ
- พิจารณาศักยภาพของงานและคน
- สิ่งที่สนับสนุนศักยภาพ
- ความเจริญก้าวหน้าของงาน
- ทัศนคติความเป็นนายจ้าง
และไม่ว่าท่านตั้งเป้าจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพหรือเจ้าของกิจการ สิ่งที่ท่านขาดไม่ได้คือวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อให้เห็นคือ “โอกาส” ที่จะดำเนินต่อไปได้มีซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 แนวคือ
1. ความต้องการผู้มีทักษะความชำนาญเฉพาะเรื่อง
2. ด้านคอมพิวเตอร์
3. งานฝีมือ – การจัดการ
4. การใช้แนวคิดการตลาดเป็นตัวนำ
5. ความรู้สึกกินดีอยู่ดี
ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจหลายลักษณะที่เพิ่งเป็นที่นิยม นั่นคืออาชีพ “ทำงานอยู่ที่บ้าน” ซึ่งถือว่าเป็น
นายจ้างของตัวเอง ทั้งนี้ปัจจัยเอื้อได้แก่
1. มีความรู้ เช่น หมอ, ทนายความ, ที่ปรึกษา, ครูสอนดนตรี
2. มีเพื่อนฝูงมาก อันเป็นธุรกิจในลักษณะคติตะวันออก ซึ่งอาศัยความรู้จักคุ้นเคย
3. การมีเส้นสายในวงการ
4. งานด้านหนังสือ
5. มีวิญญาณนักลงทุน

ทั้งนี้นักผู้ที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องเริ่มต้นจากสร้างนิสัยใฝ่วิชาให้เกิดขึ้น รู้จักเข้างานสังคมเพื่อสานสัมพันธ์
ขยายข่ายความรู้จักมักคุ้น ต้องอดออมสะสมเงินทุนต้องรู้จักคบกัลยาณมิตรและต้องติดตามข่าวสารในสินค้า / บริการใหม่ ๆ

อาจารย์ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินออมกับการไม่เก็บเงินไว้น่าสนใจมาก จัดว่าเป็นลักษณะที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่อย่างมาก ในความเห็นตรงกันข้ามของทั้งคู่นั้นการเก็บออมจะทำให้ท่านมี Capital เพื่อลงทุน ส่วนการไม่เก็บเงินอันเป็นแนวความคิดในสมัยก่อนว่าฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์ จะทำให้ลำบากภายภาคหน้านั้น ล้าสมัยไปบ้างแล้วในยุคนี้ ความคิดได้เปลี่ยนจากการสะสมมรดกไว้ให้ลูกหลานจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นการลงทุนด้านวัตถุหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือสมรรถภาพของความเป็น ครอบครัวใหม่ ทำให้คนหันมาลงทุนเพื่อความรู้แก่ลูกแทนทรัพย์สิน ลงทุนเพื่อความสุขครอบครัวปัจจุบันมากกว่าความสุขยามแก่เฒ่า เนื่องจากมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนที่เปลี่ยนไปตามอายุว่าจะหายรายได้ ๆ เสมอ

ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคมอันสืบเนื่องจากผลพวงทางเศรษฐกิจ
สังคมได้มุ่งเข้าสู่การกระจายของคนชั้นกลางมากที่สุด เป็นคนชั้นกลางยุคใหม่คือไม่ใช่เศรษฐีและก็ไม่ใช่แบบไทยเดิมที่พอใจชีวิต เรียบง่ายประหยัด คนชั้นกลางยุคนี้มีรายได้ความเป็นอยู่เทียบเท่าในประเทศตะวันตกและญี่ปุ่น คือต้องการความสะดวกสบายมีความมั่นใจในตัวเองในความรู้ความสามารถ โดย
1. ถือว่าความรู้คือที่มาของเงินตรา
2. มีความฉลาดเป็นภูมิคุ้มกัน
3. สะสมประสบการณ์
4. มีวิถีชีวิตเด่นชัด
5. รู้จักบริหารงบประมาณ
6. ภรรยาทำงานนอกบ้าน
7. มีลูกค้าไม่เกินสอง

ดังนั้นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขาถึงคนชั้นกลางยุคใหม่จะต้องการผลิตสินค้า / บริการที่เน้นการให้ข้อมูลและ
คุณประโยชน์อย่างถ่องแท้ละเอียด มีการชำระเงินที่สะดวก ประหยัดเวลาสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย, สุขภาพจิต หรือเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต สินค้าที่ยืนยันความสำเร็จของพวกเขาจะต้อง “เข้าถึงตัว” พวกเขา ระบบเครดิตและช่วยให้ประหยัดทำให้คนพวกนี้มีโอกาสเป็นลูกค้าง่ายขึ้น ทั้งในอสังหาริมทรัพย์และสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจเสริมสุขภาพกายและใจ เช่น สโมสรต่าง ๆ , กีฬาต่าง ๆ การดูแลร่างกายแบบสปา การฝึกสมาธิ การฟังดนตรี รวมทั้งการ “ใฝ่หาธรรมชาติ” เป็นแนวโน้มของสินค้า / บริการที่จะตอบสนองคนชั้นกลางเหล่านี้

เนื้อหาการบรรยายส่วนใหญ่อาจารย์ไม่เน้นตามหนังสือและ Hand Out ที่แจก แต่จะสังเกตความสนใจของผู้เข้าฟัง ทั้งจากสีหน้ากริยาและคำถาม ประเด็นจึงได้ประโยชน์กว้างครอบคลุมในแง่มุมการบริหารบุคคล, EQ, การคัดเลือกอบรมลูกน้อง, การจัดองค์กร, การออกสินค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจาก “ผลึกความคิด” ของผู้บรรยายที่จัดว่าเป็นปรมาจารย์ข้อหนึ่งของการเป็นที่ปรึกษาและเป็นนัก บริหารมืออาชีพ

ทาง MGA พร้อมที่จะเรียนเชิญ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติมาให้ความรู้แก่ท่านอีกในโอกาสถัดไป ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ MGA สรรสร้างขึ้น, วิทยากรเป็นผู้กำหนดหรือตัวท่านเองเป็นผู้คิดเสนอขึ้นมาก็แล้วแต่ความเหมาะ สม ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ แก่เราได้ในเว๊ปไซต์นี้หรือโทรศัพท์ 0-2907-9131 เพื่อพูดคุยกับทาง MGA ได้โดยตรงซึ่งเราขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

 


 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน