Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตอน 2) : การตลาด : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตอน 2) (จำนวนเข้าชม 3533 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตอน 2) updated on 16/8/2544 


  เนื่องจากปัจจุบันโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบาลเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสนใจมากและรัฐบาลได้เริ่มการทยอยโอนเงิน ไปยังหมู่บ้านที่มีความพร้อมแล้วประมาณ 7,000 หมู่บ้าน จึงเป็นโอกาสดีมากที่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับเงินจะเตรียมความพร้อม โดยเริ่มทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาต้นแบบโครงการให้สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ ได้อย่างแท้จริง สำหรับนักธุรกิจเองจะต้องมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ให้ครบถ้วนว่าจะเอามาช่วยต่อเติมเสริมยอดธุรกิจในปัจจุบันได้อย่าง ไร โดยเฉพาะการสร้างแรงงานฝีมือต่าง ๆ ที่ธุรกิจต้องการเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด อาทิ การสร้างแรงงานฝีมือเย็บเสื้อผ้า, ธุรกิจโรงแรมที่ต้องการหมอนวดตัว หมอนวดฝ่าเท้า, โรงพิมพ์ที่ต้องการแรงงานฝีมือในการประดิษฐ์ชิ้นงานพิเศษ เป็นต้น

หลังจากที่ชมรมฯ ได้พูดคุยเรื่องการพัฒนา 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดระนองไปแล้ว ซึ่งในระยะแรกทางชมรมฯได้รวบรวมความคิดเพื่อรวมความเชี่ยวชาญท้องถิ่นหรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่มากมายให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มใหม่ โดยเฉพาะการทำให้จ.ระนองเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยใช้ทรัพยากรแผ่นดินที่มีอยู่มากมาย ทั้งบ่อน้ำพุร้อน, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ, อาหารทะเลสดจากฝั่งทะเลอันดามัน เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าในการทำต้นแบบธุรกิจหรือแผนธุรกิจ 100 วันของทางจังหวัดระนอง ทางชมรมฯจะเสนอความคืบหน้าในการนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ในโอกาสต่อไป

สำหรับจังหวัดจันทบุรีในตัวอำเภอโป่งน้ำร้อนได้ “ขยายผล 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นเชิงพาณิชย์” ไปได้หลายโครงการแล้ว ซึ่งถือเป็นอำเภอต้นแบบของการขยายผลเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับแรงงานท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยโครงการนำร่องที่ทางอำเภอโป่งน้ำร้อนคัดเลือกก่อนในการศึกษาความเป็นไป ได้ คือ การฝึกฝีมือแรงงานในการให้บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้า เนื่องจากสำรวจพบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเพื่อ ซื้อผลไม้, เที่ยวน้ำตกเขาสอยดาว, ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่า รวมทั้งข้ามไปเสี่ยงโชคในประเทศเขมร ซึ่งปัจจุบันมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายรอบบริเวณน้ำตกเขาสอยดาว มีผู้สูงอายุต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนิยมมาพักตามรีสอร์ทเหล่านี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างแรงงานฝีมือนวดตัว นวดเท้า เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเหล่านี้

ในการเริ่มโครงการฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ในช่วงทดลอง 100 วันแรก โดยใช้วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนวดฝ่า เท้าและอาจารย์ใหญ่นวดตัว มาสอนต้นแบบที่ถูกต้อง โดยใช้งบประมาณไปประมาณ 200,000 บาท เพื่อฝึกอบรมชาวบ้านรุ่นแรก 30 คนให้เป็นแม่แบบ โดยมีข้อผูกพัน คือ เรียนฟรีแล้วต้องช่วยงานโครงการนวดต่อไปอย่างน้อย 1 ปี สำหรับรุ่นแรกนี้ หลังจากอบรมไปแล้วปรากฏว่าภายใน 1 เดือนแรก หมอนวดแต่ละคนสามารถทำรายได้ส่วนตัวได้ในระดับ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากทางวัดเก็บค่าบริการไม่แพงและนวดถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดกระแสฮิตอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ใช้แรงงานและแม่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อเรียนฝึกนวดที่ถูกต้องจากทางวัดทับไทร การเปิดอบรมรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จึงเกิดตามมาอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ประเมินผลโครงการนำร่อง 100 วันแรกสำเร็จด้วยดี ทางวัดฯได้คัดเลือกครูต้นแบบ 3 คน จากผู้ที่ได้รับฝึกอบรมรุ่นแรกเป็นแม่แบบในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน ใหม่รวมทั้งมีประกาศนียบัตรจากทางวัดทับไทรรับรองผู้ผ่านหลักสูตรนวดตัว 10 วัน หรือหลักสูตรนวดฝ่าเท้า 10 ด้วยเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

จะเห็นว่าโครงการนำร่องฝึกนวดตัว นวดฝ่าเท้าในระยะทดลอง 100 วันแรก มีความสำคัญมากก่อนจะพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยในช่วง 100 วันแรก จะต้องหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มฝีมือแรงงานท้องถิ่นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ มีรายได้ที่แน่นอนก่อน โดยทางวัดฯทำการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้หมอนวดเหล่านี้ได้เข้าถึงผู้มีความ ต้องการรักษาสุขภาพเพื่อบำบัดอาการเมื่อยต่าง ๆ , โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น อาทิ งานกาชาด, งานประจำปีจังหวัดจันทบุรี, การนวดข้าราชการชั้นสูงในท้องถิ่น, การบริการนวดในรีสอร์ทต่างๆ นอกสถานที่ เป็นต้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการและมีการแนะนำต่อๆ กันไปในวงกว้าง ทำให้หมอนวดรุ่นแรกมีงานทำทุกวัน หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถทำรายได้ต่อคนในระดับ 10,000 – 15,000 บาท ดีกว่าการรับจ้างรายวันหรือใช้แรงงานที่จะได้เพียงวันละ 100 – 150 บาทเท่านั้น

ปัจจุบันทางวัดทับไทรซึ่งเป็นผู้คิดโครงการนำร่องนี้ ได้ขยายผลต่อการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับแรง งานท้องถิ่นในวงกว้าง โดยมีการฝึกอบรมนวดตัว นวดฝ่าเท้าฟรีทุกเดือนและใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรม ปัจจุบันอบรมไปแล้ว 10 รุ่น ประมาณ 300 คน ซึ่งมีทั้งแม่บ้าน, ผู้ใช้แรงงานจากทั่วประเทศรวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังผลิตทีมครูฝึกสอนพิเศษนวดตัว นวดฝ่าเท้าสำหรับเดินสายฝึกอบรมให้กับแต่ละจังหวัดที่สนใจทั่วประเทศ โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับครูฝึกตลอด 10 วันต่อหลักสูตรเท่านั้น โดยการอบรมจะจำกัดรุ่นละไม่เกิน 30 คนต่อทีมครูสอน เพื่อคุณภาพสูงสุดของการถ่ายทอดความรู้ จะเห็นว่าการขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จะให้มูลค่าเพิ่มอย่างมาก สำหรับการสร้างรายได้เข้าแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล แต่ละอำเภอเช่นเดียวกับโครงการอบรมนวดตัว นวดฝ่าเท้าของวัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งต่อไปทางชมรมฯจะมีการยกตัวอย่างการทำโครงการนำร่องของวัดทับไทร ที่ประสบความสำเร็จมาให้สมาชิกได้ศึกษากันอีกครับ

สำหรับสมาชิกชมรมฯ หรือธุรกิจใดต้องการให้ชมรมฯ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ “โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ชมรมฯ คุณบุปผา โทร. 0-2907-9131 (4 คู่สาย) หรือ Email : mga01@mga.co.th
 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน