Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ยุทธวิธีขยายผลเชิงพาณิชย์ : การตลาด : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ยุทธวิธีขยายผลเชิงพาณิชย์ (จำนวนเข้าชม 4297 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

ยุทธวิธีขยายผลเชิงพาณิชย์ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ยุทธศาสตร์ใหม่ธุรกิจไทย 2005 updated on 9/8/2544 

  จากการที่ชมรมฯ ได้มีโอกาสไปทำ Work Shop ให้ข้าราชการจังหวัดระนองพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้ความคิดสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจประมาณ 10 ผลิตภัณฑ์ดังนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ, กะปิแปรรูป, ไม้กวาดแปรรูปใหม่ ๆ , ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้ง, สถานที่ท่องเที่ยวดูฝน (Light & Sound), สถานเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด, น้ำฝนแปรรูปต่าง ๆ , ตะกร้าหวาย, สมุนไพร, เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปสำหรับเป็นของฝากเมืองระนอง

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่คิดดังกล่าวสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว ทางชมรมฯ ได้ร่วมสร้าง Work Shop ให้ข้าราชการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านทั้ง 30 ตำบล และ 171 หมู่บ้าน ของจังหวัดระนอง ได้พัฒนาความรู้ด้านการขายและการตลาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายที่จะขายเพื่อใช้บริการของเรา แยกได้ 2 กลุ่ม
- กลุ่ม B2B จะมีประมาณ 90% ของรายได้ จะเน้นการขายส่งตัวแทนขายทุกรูปแบบ ให้สินค้ากระจายไปมากที่สุด
- กลุ่ม B2C จะมีประมาณ 10% ของรายได้ จะเน้นการขายปลีกเองในท้องถิ่น
2. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถครอบคลุมตลาดทั้งหมดได้ถึงปัจจุบันจะเหลือเพียง 2 กลุ่ม คือ สินค้าราคาถูกหรือแพง
- ราคาถูก ไม่เน้นคุณภาพมาก อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (ที่ดูน้ำฝน, น้ำพุร้อน, เกาะต่าง ๆ)
- ราคาแพง เน้นคุณภาพสูง มีจำนวนไม่มาก อาทิ ทัวร์สุขภาพครบวงจร (จำกัดเพียง 200 คน)
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกตัวจะต้องออกแบบตรายี่ห้อของตนเองขึ้นมารองรับ ด้วย เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับสินค้า / บริการใหม่ ๆ
3. โครงสร้างตั้งราคาขาย จะต้องคิดเผื่อราคาสำหรับตัวแทนขาย, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าภาษีต่าง ๆ รวมทั้งค่าโสหุ้ยที่ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย จึงจะสามารถสู้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดได้
- สำหรับการขายปลีกเอง ควรตั้งราคาขายในระดับ 3 – 5 เท่าของค่าวัตถุดิบ
- สำหรับการขายราคาส่ง จะต้องตั้งราคาขายในระดับ 5 – 7 เท่าของค่าวัตถุดิบ
4. สำหรับช่องทางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้ได้แล้ว จะต้องสร้างเครือข่ายภายนอกจังหวัดระนองที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปให้ถึงมือ ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ปกติทุกธุรกิจมักจะยึดติดกับช่องทางที่ถนัดเท่านั้น จึงขยายผลิตภัณฑ์ได้ช้ามาก จากการทำ Work Shop ได้ข้อสรุปที่จะต้องสร้างเครือข่ายทรัพยากรใหม่ดังนี้
- ผ่านตัวแทนค้าส่ง มีทั้งแบบดั้งเดิม (ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว) และแบบสมัยใหม่ (Marko), ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
- ผ่านตัวแทนค้าปลีก ทั้งแบบเก่า (โชว์ห่วยกว่า 200,000 แห่ง), แบบร่วมสมัยใหม่และแบบทันสมัยโชว์ห่วยติดแอร์กว่า 3,000 จุด อาทิ 7-11, ปั๊มน้ำมันต่าง ๆ
- ผ่านตัวแทนสัมปทาน โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด, กลุ่มจังหวัด, ภูมิภาคหรือระดับประเทศ รวมทั้งระดับตัวแทนในต่างประเทศในอินโดจีนด้วย เช่น การตั้งตัวแทนขายทัวร์สุขภาพครบวงจร (อาบน้ำแร่, นวดฝ่าเท้า, ทานอาหารอร่อย, ตรวจสุขภาพ)
- ผ่านการขายลิขสิทธิ์ หรือ แฟรนไชส์ เพื่อทำหน้าที่ขายปลีกหรือขายส่งแทนเรา อาทิ การเปิดร้านขายของฝากเมืองระนองในหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆ
- ผ่านร้านค้าต้นแบบในท้องถิ่น โดยเปิดร้านขายของฝากในเมืองระนองเองของจังหวัด สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
- ผ่านพันธมิตรธุรกิจในแนวราบ โดยการรวมตัวกับบริษัททัวร์, บริษัทนำเที่ยว, สายการบินใหม่ที่จะเปิดบริการในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษให้มาแวะที่จังหวัดระนองเพิ่มเติมจาก ภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานี
- ผ่านพันธมิตรธุรกิจในแนวดิ่ง โดยการร่วมมือกันทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเมืองระนองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่
· การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- รับหน้าที่หลักในการทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวธรรมชาติรวมทั้งคิดสัญลักษณ์ (Logo) การท่องเที่ยวเฉพาะสำหรับเมืองระนอง อาทิ รูปใบไม้พริ้ว เป็นต้น
· จังหวัดระนอง
- ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเกาะต่างๆ สำหรับดูปะการัง, ล่องเรือ, ดูแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาน้ำจืด, บ่อน้ำพุร้อนใหม่, บ่อน้ำพุร้อนดั้งเดิม รวมทั้งพัฒนาอาหารอร่อย สำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งวางแผนประจำปีในการเปิดเมืองระนอง
· โกดัก (ประเทศไทย)
- ช่วยทำแผนประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวให้มาประกวดถ่ายภาพสวยของแหล่งท่อง เที่ยวธรรมชาติของจังหวัดระนอง รวมทั้งขยายผลการประกวดถ่ายภาพให้คนทั่วไปรู้จักทั่วประเทศ
· สายการบินใหม่
- จัด Package พิเศษสำหรับผู้มาท่องเที่ยวระนองในช่วง 3 เดือนแรก ของการเปิดเมืองท่องเที่ยวระนอง
· โรงแรมจันทร์สมธารา
- จัดโปรแกรมทัวร์สุขภาพครบวงจร ตั้งแต่อาบน้ำแร่, ตรวจสุขภาพ, ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ, นวดฝ่าเท้า, นวดตัว, ผ่อนคลายเครียดในหลากหลายวิธีตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีบริการตรวจรับรองสุขภาพของผู้เข้าโปรแกรมในวันสุดท้ายด้วย
·โรงแรมชั้นนำอื่นๆ
– จัดโปรแกรมทัวร์ธรรมชาติและพักผ่อนเกาะสนประเทศพม่า เพื่อช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษและเล่นคาสิโนระดับโลก
· ทีมประชาสัมพันธ์
- จัดวิธีสื่อสารภายในจังหวัดระนองให้ประชาชนตื่นตัว รองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวต่างๆ อันนำมาซึ่ง รายได้เข้าจังหวัดระนอง เพื่อให้มีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดมากยิ่งขึ้น
- วางแผนสื่อสารให้คนภายนอกจังหวัดระนองและประชาชน, ทั้งประเทศรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของทัวร์สุขภาพและทัวร์ธรรมชาติของ จังหวัดระนอง รวมทั้งการสื่อสารให้เดินทางมาจังหวัดระนองอย่างถูกต้อง
· บริษัทพัฒนา Web Site
- รับผิดชอบหน้าที่ทำ Web ระนอง เพื่อให้ความรู้นักท่องเที่ยวต่างประเทศและทำ FAQ เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมทั้งการทำ Link ไปยังโรงแรมชั้นนำของจังหวัดระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักโรงแรม, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ, แนะนำของฝากเมืองระนอง โดยสามารถขยายผลเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับธุรกิจสู่ธุรกิจได้ด้วย (B2B)

ดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนา “หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล” ในแต่ละจังหวัดจะทำได้ง่ายกว่าเพราะเป็นการรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะของ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่วนการทดสอบโครงการนำร่อง เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์นั้น ก็ทำได้ไม่ยากเช่นกัน เพราะมีการศึกษาความเป็นไปได้จากการทำแผน 100 วันก่อนจะเริ่มขยายผลเชิงพาณิชย์จริง โดยทางจังหวัดระนองได้เริ่มต้นทำล่วงหน้าไปแล้ว หลังจากได้ร่วมทำ Work Shop ต่าง ๆ อย่างเข้มข้นจากชมรมฯ คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในไตรมาส 3 นี้ แน่นอน ซึ่งทางชมรมฯ จะได้นำเสนอความคืบหน้าให้ท่านได้ทราบในลำดับต่อไป หรือสมาชิกท่านใดต้องการให้ชมรมเป็นสื่อกลางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ชมรมฯ โทร. 0-2907-9131
 
 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน