Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Marketing Trend>บทความ>การบริหารงานบุคคล > องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization (จำนวนเข้าชม 4951 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization updated on 3/8/2544 


  องค์กรที่ดีจะมีการตื่นตัวตลอดเวลา พนักงานจะกระหายในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงองค์กรต้องให้ความรู้ ของคนในองค์กรมีการ Share กัน และบริหารองค์ความรู้ให้เป็นองค์รวม สามารถไหลลื่นหรือมีพลวัตรสูงไปทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายเทความรู้ทั้งจากภาคสนามสู่ฝ่ายบริหาร และถ่ายทอดยุทธ์ศาสตร์และทิศทางธุรกิจสู่พนักงานในระดับด่านหน้า Frontline เพื่อที่เข้าสามารถปฎิบัติการได้ทันทีภายใต้กรอบแนวทางกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ให้ องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้อง
1 Speed มีความรวดเร็วว่องไวในการทำงาน ลดขั้นตอน และการควบคุมที่เข้มงวด แต่มีกรอบการดำเนินงานให้ฝ่ายปฎิบัติการสามารถดำเนินงานได้ตามแนวทางยุทธ์ ศาสตร์ที่กำหนดไว้
2 มีการเรียนรู้จากภายนอกองค์กร หรือหน่วยงานเเองมีการ Share ความรู้แลกเปลี่ยนประสพการณ์ ระหว่างพนักงานแผนกต่างๆและ เรียนรู้จากอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งๆ เช่น เรียนรู้เรื่องการจัดซื้อจากธุรกิจยานยนต์ , เรื่องเทคโนโลยี่จากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ,เรียนรู้เรื่องคุณภาพ จากญี่ปุ่น มอโตโรล่า,เรียนรู้เรื่องการปลุกกระแสตลาดจากธุรกิจบันเทิง,เรียนรู้เรื่อง การทำโปรโมชั่นจากธุรกิจฟารสฟูดส์
3 เมื่อได้แนวคิดใหม่ ให้รีบนำไปปฎิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม อย่างรวดเร็ว ตามประสพการณ์ของผม การคิดว่าทำอะไรWhat มักจะคิดก่อนคู่แข่งได้ไม่นาน คู่แข่งก็จะคิดได้ แต่ว่าจะทำอย่างไรHOW และเร็วแค่ไหน จะเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะ Execution Action เป็นสิ่งที่สำคัญ มากในการทำให้เกิดผล Result
4 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน ในบริษัท ด้วย Intranet เพื่อให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ได้ผลเป็นอย่างไร รวมถึงการทำกับคู่ค้า เป็นระบบExtranet และกับลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป ที่เรียก internet เราจะเห็นการพัฒนาการเช่นนี้ได้จากธุรกิจ ธนาคาร
สรุปการพัฒนา ธุรกิจต้องอาศัยการเก็บข้อมูลจากภาคสนามและด่านหน้า Data แล้วจัดเก็บหมวดหมู่รวบรวมสรุป เป็นข่าวสารInformation แล้วเป็น องค์รวมความรู้ Knowledge ซึ่งนำไปใช้ประยุกต์จนได้ผลเชิงพาณิชย์ เรียก ทรัพยสินทางปัญญาIntellectual Property ที่กฎหมายรับรอง และนำไปใช้ให้เกิดความแตกต่าง
 
 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน