Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Marketing Trend > บทความ > Strategy & Business Model > Business Model>วิธีสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่แบบ 360 องศา : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
วิธีสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่แบบ 360 องศา (จำนวนเข้าชม 4000 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 7 คะแนน

วิธีสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่แบบ 360 องศา updated on 28/11/2544

            การที่ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้ดีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ผู้บริหารจะต้อง หนึ่ง สร้างต้นแบบธุรกิจหรือ Business Model ใหม่ รวมทั้ง สอง สร้างวีรชนต้นแบบรุ่นใหม่เป็นตัวนำ ประเด็นสำคัญอยู่ที่เราต้องมองให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่แค่มองไปข้างหน้า มองรอบข้างมองย้อนหลังข้อมูลในอดีต แต่ต้องมองรอบทิศแบบ 360 องศา

           พูดในแง่ยุทธศาสตร์ของธุรกิจในประเทศไทยจะแบ่งเส้น แบ่งเป็น 2 ยุคชัดเจน ยุคก่อนปี 2000 และยุคหลังปี 2000 ซึ่งเส้นแบ่งระหว่าง 2 ยุคนี้ ก็เป็นช่วงที่บ้านเราประสบวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา อันหนึ่งเป็นจุดผกผันของธุรกิจบ้านเรา การที่เราจะผ่านพ้นยุควิกฤตินี้ไปได้ อย่างรวดเร็วนั้น จำต้องสลัดวิธีการบริหารแบบดั้งเดิมทั้งคิดเป็นสไตล์เก่าที่เป็นแนวเอเชีย ที่ระบบบริหารเป็นการสั่งงานจากบนลงล่างใช้อำนาจควบคุม และลงมาข้องเกี่ยวในรายละเอียดกับพนักงานระดับล่าง ทำให้ผู้บริหารระดับสูงขาดเวลาไปเอาใจใส่หรือค้นหาช่องทางแห่งโอกาสของโลก ภายนอก แต่หลังปี 2000 ที่เราจะก้าวสู่ยุคใหม่นั้น ต้องเปลี่ยนระบบบริหารโดยนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์กรมาจากด้านล่าง คือ จากผู้บริหารระดับกลางและล่างมากขึ้นเนื่องจากเขาเหล่านี้ใกล้ชิดปัญหาภายใน มากกว่า มีโอกาสพบปะพูดคุยสัมผัสกับตลาดหรือตัวลูกค้ามากกว่ามีแนวความคิดสร้างสรร แปลกใหม่ซึ่งแต่เดิมเคยถูก “กด” เอาไว้ไม่ให้แสดงออกหรือรับฟัง เราต้องนำผู้บริหารระดับกลางและล่างเข้ามาร่วมเสนอแนะและยอมรับฟังมากขึ้น เอาส่วนที่เป็นหัวหรือสมอง (Head) ของเขาเข้ามาใช้ ไม่ใช่ต้องการแค่ผู้รองรับคำสั่งไปปฏิบัติหรือใช้แค่แรงงานหรือมือ (Hand) เท่านั้น ซึ่งการมองในแนวตั้งแบบนี้จะยังไม่ถือว่าได้ Innovation และ Creativity สมบูรณ์แบบนักเพราะไม่มีการประสานพลัง (Synergy) ระหว่างแผนก ดังนั้นเราต้องเน้นในแนวราบประกอบกันไปด้วย เพื่อให้แต่ละแผนกหรือหน่วยงานมีการร่วมมือ, แชร์ความคิดเป็นด้วยกัน อันเป็นสไตล์ที่ Jack Welch นำมาใช้ในระบบที่เรียกว่าเป็น “Virtual Company” ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับจากทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับ ยุทธศาสตร์ด้านบน, ระดับยุทธการตรงกลาง ลงมาถึงระดับยุทธวิธีที่อยู่ด้านล่าง ประสานกันแบบ Collaborate จึงจะเรียกว่าเป็นต้นแบบใหม่ที่มอง 360 องศา ซึ่งบทบาทของแต่ละระดับจะต้องเปลี่ยนไปเป็น

          1. ปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้นำที่เคยกำหนดกลยุทธ์จากห้องประชุม มาเป็นการให้ระดับ กลางและล่างจากทุกหน่วยงาน เข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น


           2. ผู้บริหารระดับกลาง จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่เคยออกคำสั่งกับระดับล่างมาเป็นลักษณะ “พี่เลี้ยง” หรือ “โค้ช” มากขึ้น และผู้บริหารระดับกลางนี้เอง ก็ต้องสร้างสรรมากขึ้น, สร้างระบบวิธีปฏิบัติ, แผนงานของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่รอคำสั่งจากเบื้องบนแบบสมัยก่อน โดยเฉพาะการนำเสนอโครงการนำร่องต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการประเมินผลงานของเรา


           3. การรับพนักงานใหม่จะต้องปรับ Mind Set ที่ติดตัวเขามาก่อนจากนั้นต้องนำมาฝึก Skill ในแนวทางของบริษัท ขั้นตอนถัดมาคือต้องฝึกให้พนักงานเหล่านี้ “รีด” แนวความคิดแปลกใหม่ออกมาให้ได้ ต้องให้พวกเขาทำงานโดยใช้พลังสมองแรงงานและใจ


เปลี่ยน Mind Set รีดด New
Recruitment ---> + ---> Ideas จาก
ฝึก Skill Hand + Head
+ Heart ของ
พนักงานรุ่นใหม่ที่เป็น
วีรชนต้นแบบ


อุปสรรคของการบริหารแบบ 360 องศา


           1. การ “เปิดใจ” ของผู้บริหารเอง
       

           2. การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้ระดับกลางและล่างเข้ามาสู่วิธี “Bottom Up” เพราะไม่เคยชิน

           3. การร่วมประสาน “Collaborating Ideas” ของแต่ละหน่วยงานโดยรวม

           4. สไตล์บริหารของผู้บริหารระดับสูงแบบดั้งเดิม ที่ยึดติดกับการอ่านรายงานข้อมูลตัวเลข, การควบคุมงานมีความยึดติด มีตัวกรองหรือ Filtering Process ที่ทำให้ความคิดแคบไม่มี New Ideas มีกรณีศึกษาของบริษัท GE อันหนึ่งที่เป็นการทำ Workshop 3 วัน โดยมีกระบวนการดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง
ทำ Workshop นำบทสรุปเบื้องต้น
เพื่อหาแนวความ --------> ผ่านมาให้ผู้บริหาร
คิดใหม่ ๆ จาก ระดับกลางพิจารณา
พนักงานระดับล่าง |
|
ขั้นที่สาม
ผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาเพื่อหาบทสรุป
จากนั้นมีหน้าที่สนับ
สนุนทรัพยากร


             5. ปัญหาจากการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารแต่ละระดับและแต่ละฝ่าย ยกตัวอย่างระหว่างฝ่ายผลิตถึงฝ่ายการตลาด
มีข้อเสนอแนะบางประการในการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมการบริหาร คือ บอกจากจะทำ เป็นแผนปฏิบัติภายในบริษัทแล้วคงใช้วิธี Benchmarking กับอุตสาหกรรมอื่น โดยนำเอาข้อดีมาประยุกต์ใช้ เช่น การที่ร้านพีซซ่า นำระบบ Telemarketing เข้ามาต่อภาพเป็นจิ๊กซอว์ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้


เรียนรู้ให้เร็ว ---> ต่อภาพจิ๊กซอว์ ---> นำความคิดใคร ---> ขยายผลเชิงพาณิชย์
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ให้รวดเร็ว การนำร่องมา Execute ให้รวดเร็ว


ผลผลิตจากการทำ Workshop - เกิดต้นแบบใหม่ของธุรกิจตัวเองที่มองแบบ 360 องศา


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน