Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Marketing Trend>บทความ>การบริหารงานบุคคล > เครื่องมือสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดหย่อนธ.กสิกรไทย : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
เครื่องมือสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดหย่อนธ.กสิกรไทย โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (จำนวนเข้าชม 14669 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 9 คะแนน

เครื่องมือสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดหย่อนธ.กสิกรไทย โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ updated on 22/11/2545

“จาก Re-engineering สู่ Balanced Scorecard”

          ธนาคารกสิกรไทยเคยถือว่า Model ธุรกิจ “Re-engineering” ดีที่สุดสำหรับการบริหารองค์กร แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา ทำให้โจทย์ทางธุรกิจของธนาคารต้องเปลี่ยนไป โดยใช้ Balanced Scorecard หรือ BSC เนื่องจากธนาคารต้องเร่งปรับโครงสร้างโดยใช้ “ยุทธศาสตร์” เป็นแรงขับเคลื่อน การปรับปรุงดังกล่าวทำให้ธนาคารกสิกรไทยได้รับการยกย่องจากนิตยสาร “เอเชียมันนี่” ให้เป็นธนาคารที่มีระบบการจัดการที่ดีที่สุดในประเทศไทยในรอบ 10 ปี

การเปลี่ยนสู่ยุค “แผนยุทธศาสตร์”


          การเริ่มนำ BSC เข้าใช้ในปี 2542 ช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยเริ่มเปลี่ยนจาก “Product Fours” มาเป็น “Customer Fours” ซึ่งเป็นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับสูงลงไปถึงระดับล่าง โดยมีทีม “Strategic Program Officer” (SPMO) ช่วยผลักดันให้ลุล่วงในทุกระดับหน่วยงานและพนักงานทุกคนเพราะการที่ธนาคารจะ บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการนำ BSC มาใช้นั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่ตัวให้พนักงานกสิกรไทยรู้ว่าเป้าหมายของธนาคาร อยู่ตรงไหน ??


          Model ของ BSC จึงไม่ใช่คัดลอกทฤษฎีของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เค็ปแลนด์แลนด์และดร.เดวิส นอร์ตัน มาใช้ทั้งหมดตรง ๆ แต่มีการพัฒนาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะกับองค์กร


          เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Re-engineering ที่ธนาคารกสิกรไทยเคยนำมาใช้ประสบความสำเร็จเมื่อสิบปีก่อน BSC มีความแตกต่างออกไปมาก เพราะ BSC นั้นสามารถครอบคลุมการแก้ปัญหาการจัดการขององค์กรได้ทั้งระบบ แต่ Re-engineering ที่เคยนำมาใช้สามารถแก้ปัญหาเพียงบางจุด


          การนำ BSC ลงไปปฏิบัติในทุกระดับพนักงานทำให้ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยวางเป้าในอนาคต ที่ผลงานของพนักงานแต่ละคนจะถูกประเมินและให้ผลรางวัลตอบแทนตามเนื้องานที่ ทำเพราะเมื่อใดที่สามารถกำหนด KPI ได้ดีพอแล้วก็จะนำไปผูกกับผลตอบแทนของแต่ละคน

ภาคผนวก – การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ Model ธุรกิจใหม่ที่แตกย่อยจาก BSC
การปรับเปลี่ยน 8 สายงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรของธนาคารกสิกรไทยตามหลัก BSC

1. สายงานเลขาธิการองค์กร
2. สายงานกำกับและตรวจสอบ
3. สายงานบรรษัทธุรกิจ
4. สายงานวิภัชธุรกิจ
5. สายงานบริหารเครดิต
6. สายงานระบบ
7. สายงานการเงินและควบคุม
8. สานงานทรัพยากรบุคคล

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดโดยภารกิจ (Mission)

          ธนาคารกสิกรไทยจะให้บริษัททางการเงินที่หลากหลายทัดเทียมมาตรฐานโลก โดยผสมผสานศักยภาพของคนเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างคน 4 กลุ่ม คือ ลูกค้า, สังคม, พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี “คุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง” 5 ประการคือ


1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
2. เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน เน้นการทำงานเป็นทีม
3. อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม
4. ยืดมั่นในหลักการ เป้าหมายความรับผิดชอบของแต่ละคนก็ต้องทำอย่างเต็มที่
5. พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์ โดยคิดดักทางล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น


        ทั้งหมดนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของธนาคารกสิกรไทยและถูกตัดสินให้ เป็นธนาคารที่มีระบบการจัดการที่ดีที่สุดในประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2544) จากนิตยสาร “เอเชียมันนี่”


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน