Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
พิชัยยุทธสงครามไทย 21 กลยุทธ์ ตอนที่ 11-12 : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขายพิชัยยุทธสงครามไทย 21 กลยุทธ์ ตอนที่ 11-12 (ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 เดือนกันยายน 2557)

รายละเอียด :

พิชัยสงครามไทย กลยุทธ์ที่ 11 กลอินทร์พิมาน

พิชัยสงครามไทย กลยุทธ ที่ 12 กลผลาญศัตรู


 


๑๑. กลอินทร์พิมาน
“กลหนึ่งชื่อว่า อินทพิมาน
ให้อาจารยผู้รู้ เทพยาครูฝังนพบาท

แต่งสีหนาทข่มนาม ตามโบราณผู้แม่น
อันชาญแกวนเหนประโยชน์ บรรเทาโทษโดยสาตร
ยุรยาตรโดยอรรถ ให้ประหยัดซึ่งโทษ
อย่าขึ้งโกรธอหังกา มนตราคมสิทธิ์ศักดิ์
พำนักน์ในโบราณ บูรพาจารยพิไชย
โอบเอาใจพลหมู่ ให้ดูสกุณนิมิตร
พิศโดยญาณุประเทศ พิเศศราชภักดี
ศรีสุริยศักดิ์มหิมา แก่ผู้อาษานรนารถ
เทพาสาธุการ โดยตำนานดั่งนี้
ชื่อว่าอินทพิมานฯ”
๑๒. กลผลาญศัตรู
“กลหนึ่งชื่อว่าผลานศัตรู ข้าศึกดูองอาจ
บพลาดราษฎรกระทำ นำพลพยัคฆะปะเมือง
พลนองเนืองแสนเต้า แจกเล่าเข้าเชาเรา
เอาอาวุธจงมาก ลากปืนพิศม์พาดไว้
ขึ้นน่าไม้ธนู กรูปืนไฟจุกช่อง
สองจงแม่นอย่าคลา ชักสารพาบันทุก
อย่าอุกลุกคอยฟัง อย่าประนังตนเด็ด

เล็ดเล็งดูที่หมั้น กันที่พลจงคง
คนหนึ่งจงอย่าฉุก ปลุกใจคนให้หื่น
ให้ชื่นในสงคราม ฟังความสั่งสำคัญ
ฆ้องกลองพรรณแตรสังข์ ประนังโรมรันรุม
เอาจุมพลดาศึก พิฦกคะเปนนาย
ครั้นถูกกระจายพ่ายพัง พลเสริดสั่งฤาอยู่
บ่เปนหมู่เปนการ โดยสารโสลกดั่งนี้
ชื่อว่า ผลานศัตรูฯ”

กลยุทธนี้ว่าด้วยการนำกุศโลบาย ปราญ์โบราณ ว่าด้วยการ ฝังยันต์ แต่งปืนใหญ่ ตัดไม้ข่มนาม สร้างความฮึกเฮือมให้กับทหารผู้จะออกรบ ในสมัยพระนเรศวรก่อนออกรบ ทหารจะไปรวมตัวกันที่วัดชนะสงคราม ตรงข้าม แถวๆ ตำบลสำเภาล่ม หากเดินทางทางเรือ จะเห็นวัดก่อน วัดพุทไธสวรรค์ มีการไหว้พระเสี่ยงทายว่าจะชนะศึกหรือไม่ แน่นอนทุกครั้งจะได้ว่าชนะ และทหารก็จะส่งเสียงตะโกนพร้อมๆกัน นี้คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้ ทหาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในทางธุรกิจเราจะมีการจัด ผังการทำงาน ผังโรงงาน เสียงดนตรีในการทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การทำขั้นตอนงานและผังให้การทำงานไหลลื่นไม่สะดุด มีการวางเรื่องสี ในพื้นที่ทำงานให้มีความสดชื่น มีการจัดประชุมพนักงาน มอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่นให้ทุกคนเห็น แถลงนโยบายบริษัทให้พนักงานทราบ มีการพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ทราบเป้าหมายทิศทางพร้อมกัน ส่งเสริมขวัญกำลังใจพนักงาน อย่างปีนี้ผมสัญญากับพนักงานว่าเราจะต้องการสร้างโบนัสให้พนักงานทุกคนอย่าง น้อย 3เดือน หากเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราคุยพร้อมกัน ให้ทุกคนทราบนโยบาย โบนัสเดือนแรกจะมาจากแผนกใด เดือนที่สองจะมาจากแผนกใดถึงเป้า และเดือนที่3 จะมาจากแผนกใด หน่วยรบทั้ง3ของผมรู้หน้าที่ว่าตนต้องบรรลุอะไรทำอะไร เรามีการเลี้ยงกันฉลองกัน เมื่อถึงเป้าหมาย สรุปอินทร์พิมานหรือ วิมานพระอินทร์ ประกอบด้วย3 อย่างคือ หนึ่งคือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ขบวนการทำงานที่ดีมีมาตรฐาน สองการสร้างขวัญกำลังใจทีมงานด้วยการสื่อสารทั้งเอกสารและการประชุมชี้แจง และสามคือการสร้างตัวช่วยไม่ว่าเป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ทำงาน การให้อำนาจและพัฒนาขีดความสามารถคนให้พร้อมทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที

กลยุทธ์คือการลดความหึกเหือมของ ศัตรู โดยปกติในการรบสมัยก่อน หน่วยรบแรกจะเคลื่อนที่บุกคือหน่วยทหารม้าเพราะมีความเร็วสูง เหมือนดาบตัด ดังนั้นเรามักมีหน่วย ปืนไฟ และ ธนู คอยยิง แต่หน่วยแม่นปืนและหน่วยธนูต้องให้ข้าศึกเข้ามาในรัศมีทำการเสียก่อน จึงจะยิงใส่ ไม่ใช่ยิงส่งเดช เห็นใบไม้ไหวๆก็กดกระสุนหมดแม็ก และที่สำคัญต้องสังเกต หน่วยหน้า หรือตัวแม่ทัพเข้าไว้ หากสามารถยิงที่ตัวแม่ทัพนายกอง ล้มลงทหารผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเสียขวัญ และไม่เป็นกระบวน จนแตกทัพได้ เช่นตอนพระนเรศวร ยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ถูกแม่ทัพ สุระกรรมา ตายบนคอช้างขณะไล่กองทัพไทย เมื่อแม่ทัพตายทหารก็แตกพ่ายต้องเลิกทัพ ดังสุภาษิตโบราณว่า ตีงูให้ตีที่หัว เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ เราจะดูจุดอ่อนในจุดแข็งของคู่แข่ง อะไรคือจุดอ่อนของบริษัทใหญ่ การทำงานมีระบบ ทำให้ช้าเป็นขั้นตอน ไม่ยืดหยุ่น อะไรคือจุดอ่อนของแบรนด์ผู้นำ หากลดราคา เม็ดเงินของแบรนด์ผู้นำจะหายไปมากกว่าดังนั้นผู้นำมักจะตัดสินใจลดราคาช้า สุดและปรับขึ้นราคาเร็วสุด สังเกตธนาคารใดขึ้นอัตราดอกเบื้ยฝากช้า และขึ้นอัตราดอกเบี้ยกู้เร็ว ธนาคารใหญ่ใช่หรือไม่ อะไรคือจุดอ่อนของบริษัทที่มีการลงทุนสูง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันพืช เครื่องใหม่ดีกว่าเก่าและถูกกว่า อะไรคือจุดอ่อนของคนที่ประสบความสำเร็จคือการยึดติดและไม่กล้าเปลี่ยนแปลง แนวทางหรือกลยุทธ์แม้ว่าสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไปแล้ว กล้องดิจิตอลยื่นความตายให้กับกล้องที่ใช้ฟิลม์ เครื่องคิดเลขยื่นความตายให้กับลูกคิด เครื่อง Multi-function ทำสำเนา พิมพ์ แฟกซ์ สแกน แทนที่เครื่องถ่ายเอกสาร หากเรากำลังสู้กับคนที่ประสบความสำเร็จ จงยุให้เขาติดในอดีต ย่อว่าเขาเก่ง ที่เรียกว่า ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง (ทำให้ฟันผุ) ดังโบราณว่า อยากตายให้ยึดติด อยากผิดให้ยึดมั่น

 

Digital Marketing,crm,Internet marketing,Marketing3.0,อบรมการตลาด,marketing strategies,marketing and strategy,digital marketing course,video marketing,vdo marketing,อบรม digital marketing,marketing course,marketing training course,online marketing strategy


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน