Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
5 ขั้นตอนพลิกฟื้นธุรกิจบริการด้วยประสบการณ์ที่ลูกค้าจับต้องได้ Step 5 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2558) : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย5 ขั้นตอนพลิกฟื้นธุรกิจบริการด้วยประสบการณ์ที่ลูกค้าจับต้องได้ Step 5 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2558)

รายละเอียด :
SEO marketing,facebook marketing,mobile marketing,social media marketing,social media,social network marketing,solomo,digital marketing tools,trend in digital marketing,digital marketing workshop

 Step 5  : ชนะใจลูกค้าด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ๆตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง

ผ่านมาแล้ว ตอนในการฟื้นฟูธุรกิจบริการต่อยอดขายให้กลับมานำหน้าคู่แข่งอีกครั้ง
ตั้งแต่การเริ่มสำรวจความคาดหวังลูกค้าให้พบ จนพบก้นบึ้งความต้องการลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา (Customer  Insight) ก่อนคัดเลือกสร้างบริการหลัก(Core Service)และบริการเสริม (Augmented Service)ที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ 

การออกแบบบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์แปลกใหม่ เริ่มจากการสร้างแผนที่การใช้บริการลูกค้า
(Customer Journey)ตั้งแต่เริ่มค้นหาข้อมูลก่อนใช้บริการ (Source) บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Consult) ข้อเสนอที่ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า (Save) ขั้นตอนการให้บริการสำคัญที่ลูกค้าที่ต้องสัมผัสได้จริงเมื่อใช้บริการ(Key Touch Point)  ความใกล้ชิดลูกค้าหลังใช้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ และความภักดีให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซํ๊าอีกจนกลายเป็นลูกค้าประจำเป็นแฟน พันธุ์แท้
 • ลูกค้าตั๋วราคาประหยัดสามารถเลือก เมนูอาหารที่ต้องการให้เสริฟร์บินเครื่องได้ล่วงหน้า  โดยจ่ายเพิ่มประมาณ 90บาทต่อเมนู (ตั๋วราคาทั่วไปและราคาชั้นพิเศษ ฟรีอาหารและสัมภาระ 20-40 กิโลกรัม )
 • สุดท้ายลูกค้าตั๋วชั้นประหยัดยัง สามารถทำการเปลี่ยนเที่ยวบินที่จองไปแล้วได้เองก่อนขึ้นบินอย่างน้อย48ชม. โดยมีค่าดำเนินการเปลี่ยนตั๋วประมาณ800บาทและค่าตั๋วราคาส่วนต่างกรณีตั๋ว ที่ขอเปลี่ยนมีราคาแพงขึ้น(ตั๋วราคาทั่วไปและตั๋วราคาชั้นพิเศษ จ่ายแต่ค่าส่วนต่างราคา สามารถเปลี่ยนก่อนบิน 3-4 ชม.)
 • บริการจองรถเช่า โรงแรม เครือข่าย ราคาพิเศษ (Pre-Booking Service)
 • ความสุภาพของโปรแกมการจองตั๋วที่เป็นมิตรและแจ้งเตือนทุกรายการที่ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มหรือการแนะนำรถเช่า โรงแรมที่พักในพื้นที่

ประสบการณ์แปลกใหม่ขณะใช้บริการบนเครื่องบิน

 • ลูกค้าจะสัมผัสความใหม่สด ความทันสมัยของเครื่องบินAir Bus A330 และบริการระดับพรีเมียม สำหรับตั๋วราคาสูงสุด (3 แถวหน้าสุด)ลูกค้าจะได้รับบริการครบทุกอย่างโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก

(เสริฟอาหารอย่างดีบนเครื่อง,เลือกที่นั่งได้,เช็คอินก่อน,ได้ขึ้นเครื่องก่อน,ฟรีค่าสัมภาระ,ได้รับสัมภาระก่อน,
เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ไม่มีเงื่อนไขจ่ายเพิ่ม,แลกคะแนนสะสมเร็วขึ้นสองเท่าของ ตั๋วราคาประหยัด โดยทุก 10บาทได้สะสม1คะแนน)

 • ความนุ่มนวลของการนำเครื่องบินขึ้น-ลงของนักบิน
 • การให้บริการเสริมบนเครื่องบิน อาทิ การเลือกจองความบันเทิง(Pre-Tune)เลือกอาหาร(Pre-Book Meal)สำหรับที่นั่งราคาประหยัด

ประสบการณ์แปลกใหม่หลังใช้บริการ

 • แจ้งคะแนนสะสมBIG Point และสิทธิ์แลกบินฟรี หรือแลกที่พักฟรี ของโครงการAir Asia BIG Loyalty Program (หลังบิน 5วัน)
 • สอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงบริการให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น พร้อมรางวัลสมนาคุณให้ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ลุ้นโชครางวัลใหญ่ทุกไตรมาส
 • การนำเสนอลูกค้าให้เลือกถือบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเซีย-ธนาคารกรุงเทพ เพื่อการแลกรับของรางวัลการบินที่เร็วยิ่งขึ้น
 • ความตื่นเต้นท้าทายในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตามความต้องการ เพื่อลุ้นตั๋วราคาประหยัดในแต่ละเที่ยวบิน

การทำให้ลูกค้าสมหวังทุกครั้งเมื่อใช้ บริการ จะมาจากการพัฒนาทุกขั้นตอนการใช้บริการของลูกค้าจนได้พิมพ์เขียวการให้ บริการตั้งแต่ต้นจนจบ
(Service Blueprint )และขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการ (Service Operating Procedure)  ที่ชัดเจนสำหรับให้บริการลูกค้าทุกคนในทุกช่องทางการสื่อสาร ให้เกิดประสบการณ์ที่จับต้องได้จริงตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
ตัวอย่างสายการบินแอร์เอซีย (Low Cost Air Line) สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ระดับ4 ดาว ในราคาขายที่นั่งเพียง 3ดาว ตั้งแต่การสร้างโปรแกรมการจองตั๋วที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าหัวทันสมัย ที่ต้องการความท้าทายใหม่ในการวางแผนเดินทางด้วยตัวเองล่วงหน้าหรือผู้ต้อง การ ความคุ้มค่าในการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองตั้งแต่ราคาจองตํ่าสุด ราคาทั่วไป และราคาชั้นพิเศษ(3แถวหน้าสุด) โดยลูกค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกBIG Shot สะสมคะแนน BIG Point เพื่อรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตลอดเวลาเป็นสมาชิก

ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ลูกค้าได้รับจริงตั้งแต่ระบบจองตั๋วออนไลน์ก่อนเดินทาง

 • สามารถเลือกราคาตั๋วราคาประหยัดได้สูงสุดกว่า 80%จากราคาที่นั่งชั้นพิเศษและประหยัดค่าตั๋วกว่า50%จากราคาที่นั่งทั่วไป ถ้าลูกค้าจองที่นั่งในโควต้า30%แรก

ของเที่ยวบินตามเงื่อนไข โดยทุกที่นั่งราคาประหยัดจะมีค่าบริการจองตั๋ว (ประมาณ 190บาทซึ่งรวมค่าภาษีสนามบินแล้วสำหรับDomestic Flight) 

 • สามารถเลือกเพิ่มความรวดเร็วในการ Check In ตั๋วราคาประหยัดได้ด้วยการออกที่นั่งขึ้นเครื่องบิน (X-Boarding Pass) ได้ล่วงหน้า14วัน หรือก่อนขึ้นบิน 3ชม.เพื่อลดเวลารอต่อคิวออกที่นั่งที่เคาน์เตอร์สนามบิน (X-press Ckeck In)ลูกค้าสามารถเข้าช่องตรวจและถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ทันที(กรณีไม่มีของ ขึ้นเครื่องแต่หิ้วกระเป๋าเองนํ้าหนักไม่เกิน7กิโลกรัม)ช่วยลดเวลารอคอยให้ เร็วได้กว่า20นาที(ปกติต้องมารอเข้าช่องCheck In ก่อนอย่างน้อย 45นาทีก่อนขึ้นบิน)
 • ลูกค้าตั๋วราคาประหยัด สามารถเลือกที่นั่งส่วนตัวได้ (Select Seat)โดยลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนบินอย่างน้อย3ชั่วโมงและจ่ายค่าเปลี่ยน ที่นั่งมาตรฐาน(Random Seat)ประมาณ 100บาทต่อเที่ยวบิน
 • ลูกค้าตั๋วราคาประหยัดสามารเลือกจ่ายค่าบริการ เพิ่มสัมภาระหรืออุปกรณ์กีฬาที่มีนํ้าหนักเกิน15กิโลกรัมเพื่อลำเลียงขึ้น เครื่องได้ (Pre-Book Cabin Baggage /Pre- Book Sport Equipment)โดยจ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ300บาท (ไป - กลับตามระยะทางสำหรับDomestic Flight)

ขอให้มีความสุขกับการพัฒนาประสบการณ์แปลกใหม่ แบบไม่หยุดนิ่งให้กับบริการของท่าน เพื่อสร้างสนุกสนาน ความตื่นเต้น ท้าทายทุกครั้งที่เลือกใช้บริการของเรา เมื่อลูกค้าได้สมความคาดหวังในบริการที่ใช้กับเรา(ได้เรียนรู้ ได้ค้นหา ได้ความอบอุ่นสบายใน ได้เพื่อนคู่คิด ได้ความประหยัด ได้แก้ปัญหา ได้คำปรึกษา ได้มีส่วนร่วม ฯ) ขอให้ท่านเริ่มต้นคัดเลือกประสบการณ์ที่เราทำได้จริง ทำแล้วลูกค้าสัมผัสได้จริง รับรองว่าท่านจะได้ใจลูกค้าและชนะใจลูกค้าไปเต็มๆครับ ขอความสำเร็จจงมีต่อธุรกิจบริการไทยยิ่งๆขึ้นไป

: nithatconsult

: nithat11@gmail.com

Digital Marketing,crm,Internet marketing,Marketing3.0,อบรมการตลาด,marketing strategies,marketing and strategy,digital marketing course,video marketing,vdo marketing,อบรม digital marketing,marketing course,marketing training course,online marketing strategyDeprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน